Pracownia projektowa prowadzona jest od 2008 roku przez architekta Michała Bireckiego. Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowych, wielobranżowych projektów hal przemysłowych i hal magazynowych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy użyteczności publicznej.

Dokumentacja projektowa powstaje od fazy koncepcji, poprzez projekt budowlany, do wykonawczego oraz nadzorów autorskich aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Projekty przygotowujemy w ścisłej koordynacji z zespołem doświadczonych projektantów wszystkich branż, konsultantów i rzeczoznawców.

Wieloletnie doświadczenie pracowni oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia pozwala nam tworzyć projekty idealnie odpowiadające wymaganiom Inwestora. Każdorazowo wybieramy najlepsze rozwiązania formy, funkcji, rozwiązania projektowe i materiałowe oraz budżetu inwestycji w kontekście warunków zabudowy, zapisów planu miejscowego i oczekiwań Inwestora.

 

  • Decyzje o Warunkach Zabudowy - opracowanie wniosków wraz z koniecznymi załącznikami (analizami, koncepcjami, uzgodnieniami) do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego dla terenu inwestycji
  • Projekty koncepcyjne – wariantowe opracowania funkcjonalne i przestrzenne budynków, wnętrz i terenów inwestycyjnych
  • Prace przedprojektowe - karta informacji o przedsięwzięciu na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej, uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę (warunki przyłączy, decyzje środowiskowe, opinie komunikacyjne, uzgodnienia lokalizacji i konstrukcji zjazdów, protokoły ZUDP)
  • Projekty budowlane – wielobranżowa dokumentacja projektowa (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, projekty drogowe) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dokumentacji z rzeczoznawcami ochrony pożarowej, sanepid, bhp – w zależności od rodzaju inwestycji i zakresu zlecenia
  • Projekty wykonawcze – szczegółowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, projekty drogowe) wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi – w zależności od rodzaju inwestycji i zakresu zlecenia
  • Analizy chłonności – badające możliwości inwestycyjne terenu pod względem zabudowy
  • Koordynacja i uzgodnienia – uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień w imieniu inwestora. Całościowa obsługa i pomoc na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego (od projektu koncepcyjnego, poprzez projekt budowlany, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy, realizację inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
  • Nadzory autorskie na budowie – prowadzenie wielobranżowych nadzorów autorskich podczas realizacji inwestycji. W zależności od rodzaju inwestycji i zakresu zlecenia także wielobranżowe nadzory inwestorskie